Uvjeti korištenja – Pravila poslovanja

Uvjeti korištenja
pravila poslovanja

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.bzmedeneruke.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 , NN 41/08 i 125/111). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , TV prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem pošte). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Braniteljska zadruga Medene ruke
Adresa sjedišta: Velika skela 19, 32000 Vukovar, HRVATSKA
Odgovorna osoba: Fanika Janko
Odgovorna osoba za Internet trgovinu: Fanika Janko, tel: 00385 (0)98 313 903
Matični broj: , OIB:
Poslovna banka:: , Adresa banke: 
www: www.bzmedeneruke.hr,  e-mail: info@bzmedeneruke.hr

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će mu se ova predugovorna obavijest , kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

OPĆI UVJETI
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pridržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave, te nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internetskim stranicama.

BZ Medene ruke pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internet trgovine, i to u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

BZ Medene ruke pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga odobrava se isključivo punoljetnim osobama.

Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a BZ Medene ruke ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

UVJETI PRODAJE
Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i BZ Medene ruke, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i/ili bez njega, te putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektronske pošte

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Prilikom registracije na naš Facebook profil, ukoliko želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, koristit će se ime (Facebook račun) kojim ste registrirani na Facebook, isto to vrijedi za Pinteres, Instagram, Twitter.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA 
Sve cijene istaknute na Internetskim stranicama, izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE 
Troškovi dostave priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju direktno dostavnoj službi.

BZ Medene ruke zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Slika koja ilustrira proizvod ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Na stranicama ćemo nastojati objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzimamo odgovornost za točnost i potpunost istih. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA
Sva plaćanja obavljaju se transakcijskim putem direktno na račun prodavača. Plaćanje se vrši po ponudi ili predračunu.

ISPORUKA PROIZVODA
Naručene artikle isporučujemo Hrvatskom Poštom, Overseasom ili drugom kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku 3 do 7 radnih dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.

REKLAMACIJE PROIZVODA
Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.
Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti BZ Medene ruke, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela : Braniteljska zadruga Medene ruke, Velika skela 19, 32000 Vukovar ili nas kontaktirajte na broj telefona: 00385 (0)98 313 903

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina , prodaja, prodaja putem pošte) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe. 

Korisnik/kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora BZ Medene ruke obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i, to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Braniteljska zadruga Medene ruke, Velika skela 19, 32000 Vukovar ili na e-mail: info@bzmedeneruke.hr, tel: 00385 (0)98 303 913,  u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju BZ Medene ruke bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno usluga ako je o njoj riječ, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, ne uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada BZ Medene ruke zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora i kada roba bude vraćena, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. Povrat novca BZ Medene ruke može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena. Korisnik je dužan robu poslati na adresu Braniteljska zadruga Medene ruke, Velika skela 19, 32000 Vukovar bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.
Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (članak 77.ZZP) (otpakirana roba, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

REZERVACIJA I PREDNARUDŽBA PROIZVODA
Bz Medene ruke pruža mogućnost prednarudžbe proizvoda koji više nisu na zalihi ili proizvoda koji su u najavi. Ukoliko kupac želi naručiti robu koje više nema na zalihi ili robu koja je u najavi, potrebno je izvršiti narudžbu putem linka na stranici www.bzmedeneruke.hr i uplatiti 50% od ukupne cijene robe – za rezervaciju. Potvrda rezervacije kupcu će biti poslana putem e-mail-a. Rok isporuke rezervirane robe je 3 mjeseca od dana potvrđene narudžbe/rezervacije.

Kada roba bude dostupna, kupac koji ju je rezervirao, biti će obaviješten putem e-mail-a.  Kupac tada mora izvršiti ostatak uplate. Kupac može u roku od 14 dana od potvrđene rezervacije robe odustati od kupnje i tada će mu se vratiti uplaćeni novac.  Ako prođe rok od 14 dana za odustajanje od rezervacije robe, a kupac ipak odustane od kupnje rezerviranog proizvoda, uplaćena akontacija/rezervacija od 50 % se ne vraća.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima ste kupili naš proizvod. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Ostali načini podnošenja prigovora:

  • Na adresu: Braniteljska zadruga Medene ruke, Velika skela 19, 32000 Vukovar
  • Na e-mail adresu: info@bzmedeneruke.hr

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
Bz Medene ruke, se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Internet stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prikupljati može osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

Bz Medene ruke će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. Bz Medene ruke prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Bz Medene ruke ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke.