Otočka Suvara

Otočka Suvara je registrirani spomenik najviše kulturne vrijednosti koja Otok svrstava među 13 lokacija u Republici Hrvatskoj sa statusom etno-muzeja na otvorenom.

Otočka Suvara, mlin na konjski pogon, koji datira iz 19. stoljeća, spomenik je najviše kulturne vrijednosti i jedini obnovljen i očuvani objekt te vrste u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi.

15.63 kn (2,07 €)

Podijeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on email